Kennel Ulvespranget 

Kennel Ulvespranget 

Menu

Fra valp til voksen, faser.

VALPENS FYSISKE OG PSYKISKE UTVIKLING  Dette er en grov og generell oversikt da det fins store variasjoner. Noen raser er tidlige, andre er seine i utviklingen. 

  Den første periode. 0 - 14 dager  Valpen holdes i live av varme og morens slikking og massasje.  Den reagerer på varme, kulde og enkelte lukter (morens patter).  Den er blind og døv.  Det viktigste for valpen er å, spise og å holde seg varm.  Til tross for at nervesystemet i denne perioden befinner seg i en tilstand nærmest uten aktivitet pågår likevel en viss tilpasning av medfødte system som f.eks. jaktlyst.  Veldig viktig at kullet får mest mulig ro. 

Overgangsfasen. 2-3 uker  Øynene åpner seg.  Større kontroll over kroppsvarmen.  Utvikling av sansene, samt trening av typiske aktiviteter, som å gå, stå og røre på seg.  Valpens hjerne er fremdeles "sovende", men den er mottagelig for informasjon som tispa sender (redsel, aggressivitet, uro).  Noen innlæring skjer derimot ikke. 

Pregningsfasen. 3 - 7 uker  3 uker  Pregningen starter.  Forlater hiet/valpekassen.  Den sosiale tilpasningen har begynt.  Valpen skal lære seg hvilken art den tilhører.  Veldig viktig med menneskelig kontakt fra og med nå. 

4 uker  Leker med søsknene.  Avvenning. (Fast føde)  Jakttrening begynner.  Dominans og forsvarstrening starter. 

3 - 5 uker  Flokkpregning.  Individuell kontakt.  I denne delen av valpens liv kan vi allerede finne ut hvor stor medfødt motivasjon valpen har på kontaktvillighet.  Større kontroll på mage/tarm.  Ved denne alderen "oppdager" søsknene hverandre.

5 uker  Valpen har en vesentlig interesse for lukter i denne alderen.  Leken blir mer hardhendt.  Bedre bevegelser. 

5 - 7 uker  Interessen for jaktleker begynner.  Interessen for å fange føde øker.  Spiser nå fast føde.  Varige minnebilder.  Ledepregning. Tispa/hannhunden leker nå mer med valpene, drar med dem, trener disiplin.  Bitehemning læres.  Lekingen mellom valpene blir mer hardhendt, dominansbetont.  Veldig viktig at valpene treffer nye miljøer og voksne hunder i denne perioden. Undersøkelsesadferden utvikles i forbindelse med at søksadferden har så stor betydning i denne alderen. Dersom valpen får for lite kontakt med mennesker blir pregningen mangelfull, og valpens fremtidige forhold til mennesker kan bli problematisk. Dette vil prege vår mulighet til å trene hunden senere.

Sosialiseringsfasen. 7 - 12 uker  De medfødte egenskapene er under ekspansiv tilpasning, og anleggene er mottagelig for utvikling.  Det er i denne perioden valpen har fått mer målrettet oppdragelse i flokken også i vill tilstand. Det er vesentlig at den i denne fasen lærer ¨husreglene¨ i sitt nye hjem gjennom en konsekvent men vennlig behandling, og at man unngår usikkerhet ved å behandle valpen urettferdig.

10 - 12 uker  Mest mottagelig for sporutvikling.  I vill tilstand vil valpen i denne perioden drive rundt hiet, og sysselsetter seg med f.eks. muse eller hare-spor.  Behandling av bytte som moren har med tilbake. 

Dominansfasen (kritisk fase). 13 - 16 uker /3 -4 mnd. Valpen begynner tidlig treningen i å være størst og sterkest med kullsøsknene. Tispa provoserer også valpene for å forsterke deres selvsikkerhet.  For stor dominans skaper ofte bråkmakere som vil få problemer i flokken.  For liten dominans gjør hunden usikker og underlegen.  I denne fasen viser valpens temperament seg. Valpens erfaringer i denne perioden bestemmer hvordan temperamentet ytterlige utvikles. Unngå å bygge opp dominante valper og omvendt tilby usikre valper kampleker med seiere innebygget. I denne alderen er også valpen halvt kjønnsmoden. Mannlige kjønnshormoner økes og dermed vil også lysten til å dominere øke.  Valpen forsøker å klatre på rangstigen.  Redsel kan øke i denne perioden, miljøredsel/sosial redsel.  Økt aggressivitet. Tannfelling. 

Flokkdannelsesfasen. 16 uker - 7 mnd.  Rolig periode  I denne perioden stabiliseres valpen fysisk og psykisk.  Gunstig med innlæring uten tvang.  Preges i alle miljøer den skal ferdes i.  Krever mer fysisk aktivitet. 

Pubertetsfasen (kritisk fase) 7 - 10 mnd.  Fysisk kjønnsmoden  Valpen er ofte i hormonell ubalanse. Dens oppmerksomhet rettes kraftig mot omverdenen (vakt og territorialinstinkter våkner. Dominans/underkastelse problematikk blir fremherskende. Vi skal være omhyggelig med de påvirkninger vi utsetter hunden for. Ofte kalt ¨spøkelsesalderen¨ Hunden kan være redd for ting den ikke har vært redd for tidligere. Plutselig er dørstokken eller søppelkassen skummel. Viktig at hunden får mulighet til å avreagere ved sånne tilfeller. Hunden kan også bli mer bjeffete og generelt skifte adferd. Tispa får sin første løpetid.  Hannhunden begynner å løfte på foten.  Prøver å klatre på rangstigen.  Pga. økt produksjon av kjønnshormoner vil også aggressiviteten øke, men valpene har ikke mental styrke til å bruke dette.  Avled fremfor å avstraffe.  Søk øvelser er kjempefin trening i denne tiden. Perioden er ofte frustrerende for hundefører, så både valp og fører trenger vår støtte i denne tiden. Vær spesielt oppmerksom på førers eventuelt sinne mot hunden. Sinne og straff er uheldig i denne perioden.

Dressurfasen. 10 - 17 mnd.  Meget stabil periode.  Meget mottagelig for dressur og påvirkning.  Ingen hormonprosesser.  Man kan begynne å kreve mer.  Enkle mentaltester kan man foreta nå. 

Psykisk kjønnsmodning (kritisk fase) 17 - 22 mnd.  Rundt 17 mnd. begynner den siste kjønnsmodeningsfasen. Hunden er nå også psykisk kjønnsmoden, og kan være i stand til å ta seg av avkom. Først nå har hunden den psykiske ballasten som trengs for dette.  Dominansen får nå mer tyngde og kraft.  Dersom man ikke har rangordningen i flokken i orden nå, kan hunden prøve med større tyngde og kraft. 

Som sagt er variasjonene store i når fasene inntrer. Man regner hundene for "voksne" når de er rundt 2 år. Da begynner ting å stabilisere seg igjen